Menu

Zelfonderzoek met behulp van de ZKM

Het heft in eigen hand nemen. Een intensief zelfonderzoek op basis van de zelfkennismethode. Voor de jong volwassene tot en met de oudere mens.

Wat houdt een zelfonderzoek met de zelfkennismethode in?

Een zelfonderzoek met behulp van de ZKM is een grondige en systematische ontdekkingstocht door Uw leven. De methode gaat er van uit dat elk mens expert is van zijn eigen leven. Door in de dialoog met de coach het eigen levensverhaal te ordenen en te structureren kan een antwoord gegeven worden op de vraag die gesteld wordt. U krijgt zicht op wat U diep van binnen beweegt en ontdekt wat U wilt en belemmert. Vervolgens zet U nieuwe inzichten om in heldere keuzes en concrete doelen.
U neemt het heft meer in eigen hand.

De ZKM is een instrument dat gebaseerd is op de waarderingstheorie. De methode is ontwikkeld door Professor Dr. HJM Hermans van de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft internationaal hoge waardering ontvangen.

Voor wie?

Voor de jong volwassene tot en met de oudere mens die op een kruispunt staat in zijn/haar leven, of wil stilstaan bij zichzelf. Enkele voorbeelden:

 • P. (35 jr) manager: “Ik ben heel gedreven en enthousiast in mijn werk. Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ik leegloop“.
 • M. (42 jr coördinator: “Op het werk krijg ik allerlei reacties dat ik afstandelijk ben. Ik begrijp dat niet. Ik voel me juist echt betrokken”.
 • H. (69 jr) gepensioneerd:” Ik heb een actief succesvol leven achter me. Nu ik ziek ben geworden voel ik me lam geslagen en weet ik niet hoe ik nieuwe invulling kan geven aan mijn leven“.
 • L. (28 jr) verpleegkundige: “Ik twijfel aan de relatie met mijn vriend terwijl ik wel van hem houd. Ik erger me aan dezelfde dingen als bij mijn vorige vriend”.
 • J. (56 jr) huisvrouw: “Sinds enkele jaren heb ik allerlei vage klachten waar mijn huisarts geen raad mee weet. Wat is er toch met mij?”.
 • J. (20 jr) student: “Ik twijfel over de studierichting die ik nu volg, maar weet niet wat ik anders zou willen”.

De werkwijze

Tijdens een oriënterend gesprek bespreken we welke vraag U beantwoord wilt krijgen en of een zelfonderzoek daartoe kan bijdragen. U ontvangt verdere informatie over de manier van werken. Wanneer van 2 kanten het besluit wordt genomen om met elkaar in zee te gaan worden er afspraken gemaakt voor het onderzoek.

Het onderzoek duurt ca 10 uur en is verspreid over 4 gesprekken. De eerste 2 gesprekken duren elk 3 uur. De volgende 2 gesprekken duren elk 2 uur.

 • Tijdens de eerste 2 gesprekken brengt U Uw levensverhaal in kaart en legt dit vast in kernzinnen.
 • Vervolgens verbindt U thuis deze kernzinnen met gevoelens met behulp van een standaardlijst. Deze gevoelswaarderingen stuurt U naar mij terug. Dat kan per post of digitaal.
 • Een speciaal ontwikkeld computerprogramma ordent de kernzinnen en gevoelswaarderingen.
 • Tijdens het derde en vierde gesprek gaat U met behulp van de zinnen en daarbij behorende gevoelswaarderingen het verhaal achter Uw verhaal ontdekken in de vorm van een of meer thema’s. U ontdekt wat U wilt en wat U belemmert.
 • Het onderzoek wordt afgesloten met een of enkele concrete actiepunten.
 • Indien zinvol kunnen er een aantal vervolggesprekken plaats vinden na het onderzoek, ter ondersteuning van het proces.
 • Ik geef steeds duidelijker mijn eigen grenzen aan.
 • Er is een bepaalde rust over me heen gekomen.
 • Ik kan makkelijker met mijn eigen onzekerheid omgaan en begrijp mezelf beter.
 • Door de prettige en veilige sfeer kon ik alles op tafel leggen wat ik wilde; daardoor kon ik dieper inzicht krijgen in mijn eigen verhaal.

Carolien Timmermans

ZKM coach, mindfulness- en compassie trainer.
Putterlaan 20
5672 VJ NUENEN
06-48839691

 

 

 

ZKM coach, mindfulness- en compassie trainer.